Select Page

Het Vergeten Boek

Boeken en verhalen zijn universele middelen om mensen met elkaar te verbinden, kennis door te geven en maatschappelijke problemen aan de kaak te stellen. In onze gedigitaliseerde wereld lijkt het fysieke boek jammer genoeg steeds meer op de achtergrond te verdwijnen, terwijl dit aspect juist een enorme meerwaarde kan hebben. Met mijn project wil ik de digitale versies van boeken die vergeten dreigen te raken weer tastbaar maken. Tegelijkertijd wil ik de beste elementen van het fysieke boek bewaren. Om dit te bereiken heb ik een ruimtelijk object ontworpen dat de verbindende schakel vormt met de digitale wereld. Door middel van dit project blik ik terug op het verleden en wil ik de waarde van verloren verhalen laten zien, maar tegelijkertijd kijk ik vooruit door te zoeken naar nieuwe manieren om het boek te beleven.